ICOMOS 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü "İklim ve Yaşam Kültürü: Torosların Yaşayan Mirası" teması ile gerçekleştirildi

Etkinlik Tarihi

27-04-2022

: Akdeniz havzasının kültür tarihinde önemli yer tutan konar-göçer gruplar; kıyı düzlükleri ile Toros Dağları arasındaki iklimsel ve coğrafi farklılıkları mevsimlik göç hareketleri ile birbirine örüntüleyen; yüzyıllar içerisinde yaşadıkları çevreye karşı geliştirdikleri uyum ve yaşam kültürüyle Torosların kültürel peyzajının şekillenmesine katkı koyan önemli yaşayan miras değerleridir. ICOMOS tarafından 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2022 yılı teması “Miras ve İklim” olarak belirlenmiştir.

27 Nisan Çarşamba günü Mersin Üniversitesi'nde gerçekleşen “İklim ve Yaşam Kültürü: Torosların Yaşayan Miras Alanları ve Geleceği” temalı panel/sergi etkinliği kapsamında; Mersin Torosların yaşayan mirası Konar-Göçer kültürün sahip olduğu geleneksel bilgilerin kültür/çevre ilişkisindeki önemi; ve de bu bilgilerin sürdürülebilir iklim ve çevre yönetimindeki potansiyel rollerine dikkat çekilmesi amacıyla farklı disiplinlerden uzmanların ve kaynak kişilerin deneyimlerini aktardığı bir panel ve etkinlik düzenlenmiştir.